• Usługi opiekuńcze i asystenckie dla seniorów
  • Zajęcia dla seniorów
  • Prowadzimy Tyskie Centrum Wolontariatu
  • Wolontariat lokalny i zagraniczny
  • Pomoc żywnościowa dla najuboższych
  • Wielokulturowość warsztaty spotkania integracja porady
  • Prowadzimy Centrum Wielokulturowe w Krakowie
Wolontariat

Wolontariat

Wielokulturowość

Wielokulturowość

Seniorzy

Seniorzy

Centrum integracji społecznej w tychach i pomoc socjalna

Pomoc społeczna

Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych

Edukacja

Aktualności

Czytaj więcej

Wspierają nas