PL/ENG/UA

W lutym i marcu w Centrum Edukacji i Wsparcia we współpracy z krakowską szkołą Granko School przeprowadziliśmy cykl warsztatów, na których uczestnicy poznali podstawy produkcji muzycznej w Abletonie.

Warsztaty prowadził krakowski producent Semprey, który zgłębia gatunki muzyki klubowej z basowego spektrum.
Posłuchajcie, jak ocenił nasze zajęcia Maciek, jeden z uczestników: Organizacja warsztatów była bardzo dobra zarówno ze strony fundacji IB Polska, jak i Granko School. Spotkania odbywały się w dogodnym terminie, na spokojnie w sobotę koło południa zamiast kombinacji na siłę w tygodniu po pracy. Semprey jest świetnym prowadzącym: kompetentny, kontaktowy, cierpliwy.
Cieszymy się, że mogliśmy Was gościć w Centrum Edukacji i Wsparcia 🙌
ENG

Lesson Granka z Sempreyem: music production, Ableton – summary

In February and March, the Center for Education and Support, in cooperation with Krakow’s Granko School, held a series of workshops where participants learned the basics of music production in Ableton. The workshop was led by Semprey, a producer from Krakow who explores club music genres from the bass spectrum.

Listen to how Maciek, one of the participants, evaluated our classes: The organization of the workshop was very good on the part of both the IB Polska Foundation and Granko School. The meetings were held at a convenient time, quietly on a Saturday around noon instead of a combination forcibly during the week after work. Semprey is a great tutor: knowledgeable, contactable, patient.
We are happy to have hosted you at the Education and Support Center 🙌
UA

Урок Granka z Sempreyem: музичний продакшн, Ableton – підсумки

У лютому та березні Центр освіти та підтримки у співпраці з краківською школою Granko School провів серію воркшопів, на яких учасники вивчали основи музичного продакшну в Ableton. Майстер-класи проводив Семпрей, продюсер з Кракова, який досліджує клубні музичні жанри з басового спектру.
Послухайте, як Maciek, один з учасників, оцінив наш майстер-клас: „Організація воркшопу була дуже хорошою як з боку Фонду IB Polska, так і з боку Granko School. Зустрічі проходили в зручний час, спокійно в суботу близько полудня, замість вимушеного поєднання протягом тижня після роботи. Семпрей – чудовий викладач: обізнаний, контактний, терплячий.”
Ми раді були бачити вас в Центрі освіти та підтримки 🙌