Ogromne podziękowania dla Stowarzyszenia WIOSNA za przekazanie naszej fundacji bonów na zakup paliwa i produktów spożywczych na stacjach BP. Gwarantujemy, że dobro, które razem robimy zapączkuje w kolejnych działaniach pomocowych.

Ze zdjęcia moc serdeczności przekazuje Sylwia i Illia z naszego nowohuckiego zespołu.