Internationaler Bund Polska

Biuro w Krakowie

al. Daszyńskiego 22
31-534 Kraków

tel +48 12 686 53 80

e-mail: IB-Polska-Krakow@ib.de 

NIP: 676-22-90-123
REGON: 120031453
KRS: 0000231494

Biuro w Tychach

ul. Edukacji 11
43- 100 Tychy

tel. (0048) 32 219 10 10
e-mail:  cistychy@gmail.com

Konta bankowe w Banku Pekao S.A.:
41124046501111000051601681

Dla przelewów z zagranicy
PL 32 1240 4650 1978 0000 5151 6783 PKOPPLPW