Już 14 maja o godzinie 12:00 rusza nabór na wiosenno-letnie, intensywne kursy języka polskiego.

Formularze rekrutacyjne będą dostępne na naszej stronie na Facebooku @IB Polska w Hucie i na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy na następujące kursy:
 1. Kurs stacjonarny – poziom A0 (6 godzin tygodniowo, w poniedziałki (10.45 – 12.15, środy (12.15 – 13.45) i w piątki (12.45 – 14.15)) w Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
 2. Kurs hybrydowy – poziom A2 (7 godzin tygodniowo, w poniedziałki – zdalnie (13.00 -16.00); we wtorki – stacjonarnie (11.00 – 13.15), w Centrum Edukacji i Wsparcia, osiedle Górali 24, Kraków
 3. Kurs zdalny – poziom B1 (5 godzin tygodniowo, w poniedziałki (9.45 – 11.15) i w środy (9.45 – 12.00)
Każdy z kursów obejmuje 50 godzin dydaktycznych (45 minut).
Informacje praktyczne:
 • Formularze rekrutacyjne będą dostępne od 14 maja, godz. 12:00 do 16 maja do godz. 12:00
 • O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń
 • Do każdej grupy zaprosimy 15 osób
 • Kursy ruszają od 27 maja
 • 20 maja każdy uczestnik otrzyma maila z informacją o zakwalifikowaniu na kursy. Mail wymaga potwierdzenia
 • Osoby niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową
 • Godziny zajęć mogą ulec zmianie
ENG

Recruitment for the spring-summer intensive Polish language courses will begin at 12:00 pm on May 14.

Recruitment forms will be available on our Facebook page @IB Polska w Hucie and website https://ib-polska.pl
We invite you to the following courses:
 1. Stationary course – level A0, (6 hours per week, on Mondays (10.45 – 12.15, Wednesdays (12.15 – 13.45) and Fridays (12.45 – 14.15)) at the Center for Education and Support, Osiedle Górali 24, Krakow
 2. Hybrid course – A2 level, (7 hours per week, Mondays – remote (13.00 – 16.00); Tuesdays – stationary (11.00 – 13.15), at the Center for Education and Support, Osiedle Górali 24, Krakow
 3. Remote course – B1 level, (5 hours per week, on Mondays (9.45 – 11.15) and Wednesdays (9.45 – 12.00)
Each course includes 50 teaching hours (45 minutes).
Practical information:
 • Recruitment forms will be available from May 14, 12:00 pm to May 16 by 12:00 pm
 • Qualification for the course is determined by the order of applications
 • We will invite 15 people to each group
 • Courses start from May 27
 • On May 20, each participant will receive an email with information about qualifying for the courses. The e-mail requires confirmation
 • Those who are not qualified will be put on the reserve list
 • Class hours are subject to change
UA

Набір на весняно-літні інтенсивні курси польської мови розпочнеться 14 травня о 12:00.

Реєстраційні форми будуть доступні на нашій сторінці у Facebook @IB Polska w Hucie та на сайті https://ib-polska.pl/.
Запрошуємо на наступні курси:
 1. Очний курс – рівень А0 (6 годин на тиждень, по понеділках (10.45 – 12.15, середах (12.15 – 13.45) та п’ятницях (12.45 – 14.15)) у Центрі освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Краків
 2. Гібридний курс – рівень А2, (7 годин на тиждень, понеділок – дистанційно (13.00 – 16.00); вівторок – стаціонарно (11.00 – 13.15), у Центрі освіти та підтримки, osiedle Górali 24, Краків
 3. Дистанційний курс – рівень B1, (5 годин на тиждень, понеділок (9.45 – 11.15) та середа (9.45 – 12.00))
Кожен курс включає 50 навчальних годин (45 хвилин).
Практична інформація:
 • Форми для набору учасників будуть доступні з 14 травня до 12:00 до 16 травня до 12:00.
 • Кваліфікація на курс визначається в порядку надходження заявок.
 • До кожної групи буде запрошено 15 осіб
 • Курси розпочнуться з 27 травня
 • 20 травня кожен учасник отримає електронного листа з повідомленням про те, чи відповідає він критеріям для участі в курсах. Електронний лист необхідно підтвердити
 • Ті, хто не пройде відбір, будуть внесені до резервного списку
 • Час занять може бути змінено