Project Description

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych w wieku 60+ i ich otoczenia mieszkających na terenie Tychów.

W ramach projektu realizowane są

  • usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
  • dzienne usługi opiekuńcze prowadzone w Klubie Seniora – 30 miejsc
  • wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie warsztatów, szkoleń, poradnictwa
  • centrum wolontariatu

Wsparciem objętych zostanie minimum 60 osób.

Projekt realizowany jest od 1.08.2019 do 30.06.2022.

Rekrutacja do projektu trwa od 1.08.2019 do 31.08.2019. (UWAGA: wciąż trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu). Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu. Udział w projekcie można zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy (w Biurze Projektu, lub przesyłając pocztą lub mailem) lub telefonicznie (tel.: 32 219 10 10, 507-342-996). Ze  wszystkimi osobami, które zgłosiły swój udział do projektu spotka się w ich miejscu zamieszkania pracownik socjalny projektu.

Formularz rekrutacyjny

Regulamin Rekrutacji

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Wartość projektu wynosi 754 542,06 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego: 641 360,75 zł.

Kontakt:
Biuro Projektu
Edukacji 11; 43-100 Tychy (pn.-pt w godz. 7-15)
osoba do kontaktu: Justyna Feliksioska
tel.: 32 219 10 10
tel.: 507-342-996