Klub Seniora Platyna prowadzony jest od 2013 roku przez Fundację Internationaler Bund Polska.

Klub jest miejscem dla seniorów, w którym odbywają się spotkania grup pasjonatów: grupy plastycznej – malarskiej, muzycznej, redakcyjnej, artystycznej oraz tanecznej.

Przy Klubie działa między innymi grupa instrumentalno-wokalna Platyna oraz grupa taneczna ,,Antidotum”

Organizowane są zajęcia i warsztaty: fotograficzne, dietetyczne, joga śmiechu i gimnastyka oczu, treningi pamięci, zajęcia językowe, warsztaty kreatywne, a także spotkania z ciekawymi gośćmi, wydarzenia i uroczystości okolicznościowe.

Na co dzień można tu poczytać prasę, pograć w gry, napić się kawy lub herbaty.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne i otwarte.