DZIĘKI TWOJEJ DAROWIŹNIE MOŻEMY POMAGAĆ!

Przekazując nam darowiznę wspierasz działania Fundacji i dzięki temu możemy pomagać osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, realizować projekty dla osób niepełnosprawnych, seniorów oraz programy wolontariatu europejskiego.

DAROWIZNĘ MOŻESZ PRZEKAZAĆ PRZEZ WPŁATĘ PRZELEWEM BANKOWYM NA NUMER KONTA:

BANK Pekao S.A.: 41124046501111000051601681

Tytuł: darowizna na cele pożytku publicznego zgodnie z statutem Fundacji

Fundacja Internationaler Bund Polska
REGON:
120031453; NIP: 6762290123; KRS: 0000231494

DAROWIZNĘ MOŻNA ODLICZYĆ OD PODATKU:

Darowizny od osób fizycznych:

Zgodnie z ustawą o podatku od osób fizycznych (art. 26 ust. 1 pkt 9) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (niekoniecznie posiadającym status organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 6% uzyskanego dochodu.

W przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Darowizny od osób prawnych:

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczącą możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego (od 01.01.2004 r.) można odliczyć darowizny:

  • przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),
  • organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
  • prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Od podstawy opodatkowania można odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu.

W przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to powinna ona być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

DZIĘKUJEMY!

DODATKOWY Prosty sposób na pomaganie

Zrób zakupy i wesprzyj nasze działania – jak to zrobić?

Robiąc zakupy online możesz pomóc nam pomagać. Wystarczy, iż kupując wybraną rzecz w jednym ze sklepów, które znajdziesz pod linkiem: www.fanimani.pl/sklepy/ wybierzesz nas jako organizację, której cele działalności chcesz wspomóc. Później to już sam sklep przekaże nam część zysku z zrobionych zakupów. Musisz tylko odwiedzić stronę www.fanimani.pl, kliknąć zakładkę „wspieraj nas”, zainstalować przypominajkę i kupować!

Więcej o całej akcji dowiesz się pod linkiem: https://fanimani.pl/ibpolska/