Centrum Integracji Społecznej i pomoc socjalna

Od początku swojego istnienia Fundacja realizuje projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej i pomocy socjalnej. W tym okresie zrealizowała ponad 40 projektów tego typu.

Od 1 kwietnia 2009 na podstawie statusu przyznanego przez Wojewodę Śląskiego prowadzi w Tychach Centrum Integracji Społecznej, którego działalność polega na aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym.

Oprócz CIS w Tychach fundacja realizuje projekty, które mają uzupełniać jego ofertę. Prowadzimy punkt porad obywatelskich dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych w ramach projektu Punkt Informacyjny, w ramach którego można uzyskać pomoc prawną i psychologiczną, a także w zakresie sporządzania pism, wniosków urzędowych, sądowych, wypełniania dokumentów, wspieramy w kontaktach z instytucjami, informujemy na temat przysługujących uprawnień.

Prowadzimy w Tychach magazyn bezpłatnej żywności dla osób potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Fundacja realizowała kilka projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób niewidomych i niedowidzących. Ich kontynuacją jest  projekt dla osób niewidomych i niedowidzących ,,Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących”.