Od początku swojego istnienia Fundacja realizuje projekty z zakresu aktywizacji zawodowej, społecznej i pomocy socjalnej. W tym okresie zrealizowała ponad 40 projektów tego typu.

Centrum Integracji Społecznej w Tychach

Od 1 kwietnia 2009 na podstawie statusu przyznanego przez Wojewodę Śląskiego prowadzi w Tychach Centrum Integracji Społecznej (CIS). Działalność Centrum polega na aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych  wykluczeniem społecznym.

Oprócz CIS w Tychach fundacja realizuje projekty, które mają uzupełniać jego ofertę. Prowadzimy punkt porad obywatelskich dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych w ramach projektu Punkt Informacyjny. W punkcie można uzyskać pomoc prawną i psychologiczną. Ponadto pracownicy pomagają także w zakresie sporządzania pism, wniosków urzędowych, sądowych, wypełniania dokumentów. Dodatkowo wspieramy w kontaktach z instytucjami i informujemy na temat przysługujących uprawnień.

Pomoc Żywnościowa dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Tychów

Pełnimy rolę lokalnej organizacji partnerskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Prowadzimy magazyn z żywością dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Tychów. Do końca 2020 roku wydaliśmy ponad 350 ton jedzenia 1400 osobom. W ramach programu organizowaliśmy dla beneficjentów warsztaty kulinarne, dietetyczne, edukacji ekonomicznej i niemarnowania żywności.

Projekty wspierające i aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością

Fundacja realizowała kilka projektów adresowanych do osób niepełnosprawnych w tym w szczególności osób niewidomych i niedowidzących. Ich kontynuacją jest  projekt dla osób niewidomych i niedowidzących ,,Bez przeszkód – aktywna integracja społeczno-zawodowa osób niewidomych i niedowidzących”.

Realizujemy również projekty opiekuńcze i asystenckie dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami:

Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne w Tychach

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami edycja 2022 (w województwie śląskim i małopolskim)

Usługi Asystenckie 85+ w Krakowie