Wielokulturowość - projekty fundacji IB Polska

Edukujemy

Internationaler Bund Polska prowadzi działania edukacyjne z zakresu wielokulturowości oraz kształtowania postaw otwartości na drugiego człowieka. Naszym celem jest reagowanie na współczesne problemy świata związane z różnicami kulturowymi i etnicznymi.

Przede wszystkim chcemy ułatwiać dzieciom, młodzieży i dorosłym funkcjonowanie w społeczeństwach wielokulturowych, pokazywać narzędzia do walki z dyskryminacją i stereotypami.

Dlatego we współpracy z Salam Lab (wcześniej Islamista Blog) prowadziliśmy innowacyjne warsztaty z empatii dla uczniów i nauczycieli w krakowskich szkołach.

Łączymy ludzi z różnych kultur

Zorganizowaliśmy ponad 30 spotkań międzypokoleniowych seniorów z zagranicznymi wolontariuszami w Krakowie i Tychach. Dodatkowo ponad 40 razy zainicjowaliśmy spotkania przedstawicieli innych kultur z uczniami w szkołach w Krakowie, Skawinie, Giebułtowie, Waganowicach i Tychach.

Od 2008 roku prowadzimy działania w ramach programów wolontariatu międzynarodowego. W naszych projektach wzięło udział prawie 200 wolontariuszy z ponad 30 krajów. Wolontariusze działają na terenie Krakowa i okolic, oraz Tychów. Ponadto wysłaliśmy za granicę ponad 30 młodych Polaków by mogli uczyć się języków obcych, poznawać inne kultury i przełamywać stereotypy.

Prowadzimy Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Od 1 marca do 31 grudnia 2021 nasza fundacja jest operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie, w ramach którego prowadzony jest Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców. Naszym marzeniem jest stworzenie miejsca przyjaznego dla mieszkających w Krakowie obcokrajowców, miejsca budowania relacji i wzajemnego poznawania się.