Internationaler Bund Polska prowadzi działania edukacyjne z zakresu wielokulturowości oraz kształtowania postaw otwartości na drugiego człowieka. Naszym celem jest reagowanie na współczesne problemy świata związane z różnicami kulturowymi i etnicznymi.

Chcemy ułatwiać dzieciom, młodzieży i dorosłym funkcjonowanie w społeczeństwach wielokulturowych, pokazywać narzędzia do walki z dyskryminacją i stereotypami.