Project Description

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM 2020

Fundacja Internationaler Bund Polska pełni rolę Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL), realizując w Tychach kolejną edycję wsparcia żywnościowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tym razem w ramach Podprogramu 2020.

Wsparciem objętych jest 1400 mieszkańców Tychów w trudnej sytuacji materialnej skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Paczki żywnościowe wydawane są w magazynie na ul. Norwida 2.

Do programu można przystąpić zgłaszając się do pracowników socjalnych MOPS w Tychach. Funkcjonowanie magazynu w Tychach finansowane jest ze środków Gminy Miasta Tychy.

Odbiór żywności możliwy jest po umówieniu się telefonicznym  w godzinach 7.30 – 11.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonicznym: 730 529 542

Podstawowe informacje dla odbiorców pomocy żywnościowej:

ABC odbiorcy pomocy żywnościowej 2020

Więcej o Podprogramie 2020

Projekt realizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tychach oraz Śląskim Bankiem Żywności.

Kontakt w Tychach:

Fundacja Internationaler Bund Polska
Magazyn żywnościowy
ul. Norwida 2
tel.: 730 529 542
osoba odpowiedzialna: Jadwiga Pejs