Od 2013 roku prowadzimy szereg działań wspierających i aktywizujących seniorów.

Kluby Seniora w Tychach

Obecnie w Tychach koordynujemy dwa kluby seniora.

Klub Seniora Platyna mieści się przy ul. Edukacji 11 w Tychach i jest miejscem projektów, spotkań oraz warsztatów i zajęć edukacyjnych i aktywizacyjnych dla seniorów. Przy Klubie działa między innymi grupa instrumentalno-wokalna Platyna oraz grupa taneczna ,,Antidotum”

Z naszej oferty skorzystało ponad 500 osób.

Konkurs Senior z Pasją i magazyn dla seniorów „Na przekór”

Ponadto zorganizowaliśmy trzy edycje Konkursu Senior z Pasją.
Konkurs „Senior z pasją” ma na celu promocje aktywności społecznej i artystycznej osób w wieku 60+, grup oraz inicjatyw i organizacji senioralnych.

Istotnym założeniem jest walka ze stereotypem, że osoby starsze potrzebują tylko opieki i pomocy. Chcemy pokazać jak wielki mają potencjał oraz jak wiele wnoszą do naszej społeczności.

Dodatkowo wydaliśmy 9 numerów senioralnego magazynu “Na przekór”. Magazyn redagowany był przez uczestników Klubu Seniora Platyna. Co ważne przygotowywany był przez seniorów dla seniorów.

Wydano 9 numerów tej gazety (ostatni numer w grudniu 2018). Publikacja była zbiorem autorskich tekstów: artykułów, opowiadań, wywiadów, reportaży czy felietonów poświęconych przede wszystkim problematyce senioralnej na terenie Tychów. Dodatkowo magazyn zilustrowany był własnymi zdjęciami i grafikami autorów.

Usługi opiekuńcze i asystenckie dla seniorów w Tychach i Krakowie

Dodatkowo zrealizowaliśmy w Tychach i powiecie bieruńsko-lędzińskim 20 099 godzin usług opiekuńczych i asystenckich i zaopiekowaliśmy się 132 seniorami. Usługi kierowane są do niesamodzielnych i niepełnosprawnych mieszkańców Tychów, Bierunia, Lędzin, Imielina, Bojszów, Chełmu Śląskiego i Kobióra.

Natomiast w Krakowie w 2020 roku zrealizowaliśmy 1000 godzin usług asystenckich dla Seniorów 85+. Projekt kontynuujemy również w 2021 r. Celem usług jest poprawa jakości i poziomu życia krakowian, mających 85 lat lub więcej. Nasi pracownicy pomagają seniorom jednocześnie ich nie wyręczając.

Pomoc polega na zapewnieniu opieki i wsparcia przez asystentów, odwiedzających swoich podopiecznych w domach i pomagających w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego (np. zakupy, spacery, wyjście do lekarza). Dodatkowo asystenci towarzyszą seniorom w zadaniach, wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa (np. załatwienie spraw urzędowych, wyjścia do placówek kulturalnych).

Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+