Pomóż nam pomagać potrzebującym
Podaruj Twój 1,5 % Fundacji IB Polska!

TWÓJ 1,5% WSPIERA PROJEKTY NA RZECZ INTEGRACJI I AKTYWIZACJI

Fundacja Internationaler Bund Polska wspiera i aktywizuje osoby zagrożone wykluczeniem i osoby niepełnosprawne, pomaga i motywuje do działania seniorów, edukuje i buduje mosty między kulturami oraz promuje wolontariat międzynarodowy i lokalny.

JAK WYKORZYSTAMY TWÓJ 1,5%

1,5% podatku przeznaczamy na realizację projektów integracyjnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizację osób starszych, rozwój wolontariatu i edukację.

REGON: 120031453; NIP: 6762290123; KRS: 0000231494

Udostępniamy bezpłatny program dla osób samodzielnie rozliczających się z podatku dochodowego z urzędem skarbowym. Program w prosty sposób pomaga w wypełnieniu deklaracji podatkowej i przekazaniu 1,5% podatku dla naszej fundacji.

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

Jak przekazać 1,5%?

SZYBKO I ŁATWO WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ PIT:

Po kliknięciu w obrazek po prawej stronie zostaniesz automatycznie przekierowany do strony PITax.pl, gdzie możesz pobrać program do rozliczenia lub wypełnić deklarację online.

JAK PRZEKAZAĆ 1,5%

Aby przekazać 1,5 % w zeznaniu podatkowym (PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 lub PIT-39) w odpowiedniej rubryce należy wpisać:

  1. numer KRS Fundacji – KRS: 0000231494
  2. wnioskowaną kwotę, czyli sumę, którą chcemy przekazać – nie może ona jednak przekraczać 1,5% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego
  3. w rubryce „cel szczegółowy” wpisać: 1,5 procent na działania na rzecz integracji i aktywizacji

Darmowy program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Pobierz program PIT

Rozlicz PIT Online z PITax.pl dla OPP. Projekt realizujemy we współpracy z IWOP.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1,5%?

 Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1,5% na rzecz OPP (organizacji pożytku publicznego) mogą przekazać:

  • płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • płatnicy podatku liniowego
  • ryczałtowcy
  • osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)
  • osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości

a więc wszyscy wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Nie dalibyśmy rady zaopiekować się tak dużą grupą beneficjentów, w tak kompleksowym zakresie gdyby nie Państwo. I za to, wraz z całym zespołem Fundacji, pięknie dziękuję oraz chcę przedstawić to co wspólnie z Państwem udało nam się stworzyć. Zapraszam do zapoznania się z naszym podsumowaniem 2022 roku.

– Maria Wojtacha, dyrektorka Fundacji Internationaler Bund Polska

Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego

POTWIERDZENIE STATUSU OPP

Fundacja Internationaler Bund Polska  znajduje się w wykazie organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego.

Dziękujemy!