[PL] [ENG]

Podsumowanie roku 2023 w raporcie!

Kilka słów od dyrektorki naszej fundacji Internationaler Bund Polska Marii Wojtachy:
„Wzorem lat ubiegłych pragniemy podzielić się z Wami podsumowaniem z naszych działań w 2023 roku. Był to bardzo owocny dla nas rok, który obfitował w różnego rodzaju partnerstwa i współpracę, zarówno na poziomie krajowym jak i zagranicznym.

Dzięki Państwa pomocy, udało nam się udzielić wsparcia ponad 137 000 osób.

Naszymi beneficjentami były zarówno osoby starsze, samotne, ze specjalnymi potrzebami, czy obcokrajowcy, którzy przyjechali do Polski, w szczególności, w wyniku konfliktów zbrojnych. Staramy się, w tych najtrudniejszych momentach, być blisko naszych podopiecznych i pomagać im odzyskiwać sprawczość.
Jak zawsze nie udałoby nam się to gdyby nie nasi wspaniali wolontariusze, których tak liczna grupa codziennie pomagała nam w naszej pracy.
Oddajemy w Państwa ręce krótkie podsumowanie tak, aby przybliżyć Wam to, czym zajmowaliśmy się w ostatnim roku.”

Raport można przeczytać tutaj: 2023 Raport roczny 

Summary of 2023 in the report!

A few words from Maria Wojtacha director of the Internationaler Bund Polska Foundation:
'We are happy to provide you with a summary of our activities in 2023. It was a year of great productivity for us, with several successful partnerships and collaborations both locally and internationally.

Thanks to your support, we were able to assist over 137,000 individuals,

including the elderly, socially isolated individuals, people with special needs, and international refugees who came to Poland due to various conflicts.

Our goal is to ensure that our beneficiaries receive the necessary care and support during difficult times.
All of this would not have been possible without the help of our dedicated volunteers, who worked tirelessly every day to support our mission.
We hope that this brief overview gives you a better understanding of our work in the past year. Thank you for your continued support.’

Have a look on our annual report here: 2023 Annual Report