• Kampania społeczna - Odważ się powiedzieć
  • Centrum Edukacji i Wsparcia
  • Usługi opiekuńcze i asystenckie dla seniorów
  • Zajęcia dla seniorów
  • Prowadzimy Tyskie Centrum Wolontariatu
  • Wolontariat lokalny i zagraniczny
  • Pomoc żywnościowa dla najuboższych
  • Wielokulturowość warsztaty spotkania integracja porady
  • Prowadzimy Centrum Wielokulturowe w Krakowie

Aktualności

Czytaj więcej

Wspierają nas