Od stycznia 2024 r. w tyskim biurze fundacji IB Polska realizujemy projekt „Nadal z Ukrainą- aktywizacja zawodowa uchodźców z Ukrainy”. Działanie kierowane jest do min. 20 osób, które poprzez uczestnictwo w jednym z warsztatów zawodowych nabędą nowych kompetencji ułatwiających im włączenie do otwartego rynku pracy. Aktualnie w dwóch warsztatach pracuje 18 uczestniczek projektu. 7 uczestniczek warsztatu opiekuńczo/asystenckiego oraz 11 uczestniczek warsztatu krawieckiego.

Przyszłe krawcowe są bardzo zaangażowane we wszelkie prace, które wymagają od nich dobrej organizacji, precyzji czy planowania. Wszystko pod okiem instruktorki zawodu, która dba o to by wszelkie produkty opuszczające warsztat utrzymywały wysoki poziom wykonania. W ostatnim czasie uczestniczki włączone były w produkcję toreb, podkładek czy nerek. A ostatnie tygodnie upłynęły zdecydowanie pod znakiem pluszowych maskotek Ślepowrona, które w ilości 500 sztuk powoli opuszczają mury Centrum.

Zupełnie inny charakter pracy dotyczy uczestniczek warsztatu opiekuńczo – asystenckiego. W tym wypadku beneficjentki projektu uzbrojone w umiejętności, zaangażowanie, poświęcenie, dobrą organizację oraz wysoki poziom empatii. Świadczą usługi u osób najbardziej potrzebujących z terenu miasta Tychy. Jest to praca bardzo szczególna i momentami bardzo ciężka lecz również bardzo potrzebna co pokazuje stałe zapotrzebowanie na tego typu usługi wśród osób zgłaszających. 7 uczestniczek warsztatu opiekuńczego świadczy usługi u 22 osób potrzebujących. Nad całością czuwa instruktorka warsztatu.

W razie potrzeby uczestniczki projektu mogą skorzystać ze wsparcia pracownika socjalnego. Dodatkowo organizowane są lekcje języka polskiego prowadzone przez wolontariuszy Tyskiego Centrum Wolontariatu.