[PL] [ENG] [UA] [RU] 

Sadzenie roślin domowych – 22.05 

Poszukujemy osoby do poprowadzenia warsztatów z sadzenia roślin domowych. Doskonale by było gdyby taka osoba posiadała wiedzę z zakresu sadzenia i pielęgnacji roślin oraz przygotowania podłoża.  Zajęcia odbywałyby się 22.05 w godzinach 17:30-19:30 w Nowej Hucie. Byłoby to zaangażowanie w ramach wolontariatu, ale możemy zaproponować promocję i posty na naszych fundacyjncych mediach społecznościowych. Nie wymagamy doświadczenia formalnego, w zupełności wystarczy zamiłowanie do roślin i doświadczenie domowe. 

Zapewniamy wszelkie potrzebne materiały. 

 

Planting houseplants workshop – 22.05 

We are looking for someone to lead workshops on planting houseplants. It would be great if this person had knowledge in planting and caring for plants, as well as preparing soil. The classes would take place on 22.05 from 17:30 to 19:30 at Nowa Huta. This would be voluntary involvement, but we can offer promotion and posts on our foundation’s social media. Formal experience is not required, a passion for plants and informal experience is sufficient. 

We provide all necessary materials. 

 

UA Посадка кімнатних рослин – 22 травня. 

 Шукаємо людину,  яка зможе  провести  майстер-класи з висадки кімнатних рослин. Було б ідеально, якби така людина володів знаннями про посадку та догляд за рослинами, а також про підготовку ґрунту. Заняття проходитимуть 22 травня з 19:30 у Мультикультурному центрі за Nowa Huta Це була б праця для волонтера, але ми можемо запропонувати просуваня  та публікації в соціальних мережах нашого фонду. Нам не потрібен офіційно підтверджений  досвід, лише пристрасть до рослин і домашній досвід. 

 Надаємо всі необхідні матеріали. 

 

RU Посадка комнатных растений – 22 мая. 

Ищем человека, который сможет провести мастер-классы по высадке комнатных растений. Было бы идеально, если бы такой человек обладал знаниями о посадке и уходе за растениями, а также о подготовке почвы. Занятия будут проходить 22 мая с 19:30 в Мультикультурном центре по Nowa Huta. Это был бы труд для волонтера, но мы можем предложить продвижение и публикацию в социальных сетях нашего фонда. Нам не нужен официально подтвержденный опыт, только пристрастие к растениям и домашний опыт. 

 Предоставляем все необходимые материалы.