Goszczenie zagranicznych wolontariuszy w Polsce

Internationaler Bund Polska jest organizacją goszczącą wolontariuszy w Krakowie i w Tychach.

Koordynujemy projekty dla kliku krakowskich organizacji:

Projekt w Stowarzyszeniu Pomocy Socjalnej "Gaudium Et Spes" umożliwia wolontariuszom pracę w dziennym centrum opieki dla 70 osób niepełnosprawnych intelektualnie, gdzie uczestnicy warsztatów uczą się wielu ważnych umiejętności społecznych takich jak: samodzielność, praca zespołowa i integracja w społeczności. Zajęcia realizowane są w pracowniach:  poligrafii i reklamy, muzyczno-teatralnej, krawieckiej, gospodarstwa domowego, stolarskiej, reedukacji, kulinarnej, ogrodniczej, pralniczo-magielniczej, introligatorskiej, plastycznej, wystawienniczej, rękodzieła artystycznego, prac wszelakich.

Wolontariusze angażują się w pracę z wychowankami ośrodka w różnych projektach, pracowniach - zapewniając im właściwą pomoc i nadzór.

Wolontariusze uczą się komunikować z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, rozumieć ich potrzeby i możliwości.

Projekt w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 umożliwia wolontariuszom pracę z dziećmi i młodzieżą w jednej ze szkół specjalnych. W skład zespołu szkół wchodzi Przedszkole Specjalne, Szkoła podstawowa (z zespołem wczesnego wspomagania rozwoju), Gimnazjum Specjalne oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.

W ramach projektu wolontariusze poznają w jaki sposób świadczone są usługi dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, zarówno fizyczną jak i intelektualną. Będą uczyć się o różnych metodach terapii, w określonym środowisku i otoczeniu, o różnych rodzajach niepełnosprawności i sposobach pracy z nimi.

Wolontariusz będą pracować z dziećmi z niepełnosprawnością, które uczęszczają do szkoły i wspomagać nauczycieli oraz terapeutów, którzy dostarczają różnych umiejętności: umiejętności życia, sztuki i rzemiosła, jak również terapii leczenia poprzez różne bodźce.

Wolontariusze będą uczyć się podejmowania decyzji, podejmowanie odpowiedzialności, organizacji czasu i pracy w zespole.

Ponadto organizacje z którymi współpracujemy to: