O PROJEKCIE

Fundacja Internationaler Bund Polska, która prowadzi Centrum Wielokulturowe, wraz z Wydziałem Edukacji UMK, będzie operatorem aktywności letnich organizowanych przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) w Krakowie.

Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w projekcie pn. LATO W MIEŚCIE Z UNICEF-em.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zapewnienie aktywnego, integracyjnego wypoczynku dla 15 000 dzieci i młodzieży z Ukrainy, które przyjechały do Krakowa w wyniku wojny oraz dzieci i młodzieży mieszkających w Krakowie lub będących w okresie wakacji w Krakowie.

DZIAŁANIA

Jednodniowe aktywności. Mogą to być więc zarówno całodniowe wydarzenia, w ramach którego będzie zapewnionych posiłek, jak i krótsze formy zajęć, warsztatów czy atrakcji. Zaproponowane działania mają poszerzyć ofertę edukacyjną,  kulturalną, rekreacyjną oraz wypoczynkową skierowaną do dzieci i młodzieży, a także mają służyć integracji, wzajemnemu poznaniu, zrozumieniu oraz budowaniu relacji.

CZAS REALIZACJI

Aktywności mają być realizowane od lipca do września 2022.

DLA KOGO

Miejskie jednostki organizacyjne oraz instytucje, w tym: muzea, teatry, ośrodki kultury, kluby sportowe oraz organizacje instytucje pozarządowe. Z wybranymi jednostkami fundacja Internationaler Bund Polska podpisze porozumienie o współpracy, którego celem będzie realizacja projektu finansowanego przez UNICEF.

JAK DOŁĄCZYĆ

Pełne finansowanie ww. aktywności zapewnia UNICEF.

W celu przystąpienia do Projektu prosimy o  wypełnienie poniższego formularza: https://forms.gle/5S3Me3pztDYxcnxn8 oraz zapoznania się z regulaminem.

Po otrzymaniu informacji zwrotnych z Państwa strony będziemy się kontaktować z każdym indywidualnie w spawach formalnych.

KONTAKT

W przypadku pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt bezpośrednio z koordynatorką projektu – Joanną Kołek

e-mail: latowmiescie.unicef@gmail.com

lub pod numerem telefonu: +48 519 420 926