Projekty dla seniorów realizowane są dzięki następującym partnerom: