Project Description

Zakończyliśmy realizację zadania pn. „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+”, który finansowała Gmina Miejska Kraków.

Projekt był adresowany do osób w wieku 85+ oraz do osób wieku 70 + z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w mieście Krakowie.

W ramach zadania zapewniona została usługa asystenta dla 120 osób w wieku 85+ oraz dla osób wieku 70 + z niepełnosprawnościami, zamieszkałych w mieście Krakowie.

Usługi asystenta w szczególności polegały na pomocy uczestnikom zadania w:

  • towarzyszeniu w miejscu zamieszkania ( np. wspólne czytanie, gotowanie itd. )
  • w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez uczestnika zadania miejsce (np. dom, placówki oświatowe, szkoleniowe, kulturalne, świątynie, placówki służby zdrowia oraz rehabilitacyjne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/sportowe/społeczne/rozrywkowe, spacery.
  • w wyjściu na zajęcia rehabilitacyjne
  • zakupach z aktywnym udziałem uczestnika przy ich realizacji
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami i organizacjami
  • korzystaniu z dóbr kultury (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, etc)

Usługi asystenta były realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7-22 (w uzasadnionych przypadkach godziny usług mogą być zmienione).

Limit godzin usług asystenta przypadających na jednego uczestnika wynosił 50 godzin w kwartale.

Pod opieką asystenta w tym samym czasie mógł pozostawać tylko 1 uczestnik.

Usługi asystenckie realizowane w ramach zadania były bezpłatne dla Uczestników zadania.

 

Zadania pn. „Asystent dla seniorów 85+ i osób z niepełnosprawnościami 70+” finansowała Gmina Miejska Kraków.

krakow.pl