Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje osoby na stanowisko specjalisty ds. social media i komunikacji.

Miejsce pracy: TYCHY

Opis stanowiska pracy

 • planowanie strategii działań promocyjnych i komunikacyjnych projektu zgodnie z wytycznymi grantodawcy
 • tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych, współprowadzenie strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych w języku polskim i w innych językach (współpraca z wolontariuszami – tłumaczami)
 • współpraca z koordynatorami projektu, dyrekcją oraz osobami zajmującymi się promocją w fundacji
 • współpraca z mediami, partnerami, sponsorami
 • dbałość o przekaz wizualny i informacyjny dotyczący projektu
 • bieżący monitoring mediów, archiwizacja doniesień medialnych, przygotowywanie raportów na potrzeby grantodawców, tworzenie raportów i podsumowań

Wymagania

 • doświadczenie w prowadzeniu mediów społecznościowych, współpracy z mediami
 • znajomości narzędzi SM
 • lekkie pióro
 • łatwość nawiązywania i utrzymywania kontaktów
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym umożliwiającym swobodną komunikację
 • dyspozycyjność
 • umiejętność współpracy w zespole

Dodatkowo punktowane

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub licencjackie
 • doświadczenie we współpracy z NGO
 • dobra organizacja pracy, umiejętność ustalania priorytetów i zarządzania czasem

Oferujemy

 • umowę zlecenie, umowę o pracę na czas określony
 • możliwość częściowej pracy zdalnej
 • pracę w dynamicznym zespole i prężnie rozwijającej się organizacji

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres: annaniezgoda.ibpolska@gmail.com w tytule wpisując SPECJALISTA/KA DS. SOCIAL MEDIA I KOMUNIKACJI

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowa informacja dla kandydatów:

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.