Project Description

Od sierpnia 2020 roku fundacja Internationaler Bund Polska realizuje na zlecenie Urzędu Miasta Tychy projekt Tyskie Centrum Wolontariatu.

Tyskie Centrum Wolontariatu promuje ideę wolontariatu! Chcemy, aby idea pomagania docierała do jak największej liczby mieszkańców Tychów. Wolontariat jest dla każdego – bez względu na wiek, wykształcenie czy zainteresowania. Jest dla nas także ważne, aby organizacje pozarządowe i instytucje współpracowały z wolontariuszami w profesjonalny sposób.

Nasze działania skupiają się na tworzeniu mostu pomiędzy organizacjami a osobami zainteresowanymi podjęciem wolontariatu. Angażujemy, motywujemy i przygotowujemy wolontariuszy do podjęcia pracy na rzecz organizacji. Wspieramy podmioty przyjmujące wolontariuszy, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Współpracujemy ze szkolnymi kołami wolontariatu. Promujemy także ideę wolontariatu zagranicznego.

W ofercie Centrum można znaleźć:

  • warsztaty, szkolenia dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu w organizacjach i instytucjach realizujących program wolontariatu pracowniczego;
  • szeroki wachlarz doradztwa dla NGO- sów i instytucji z zakresu współpracy z wolontariuszami;
  • bazę wolontariuszy chętnych do działania;
  • bazę ofert wolontariatu;
  • spotkania, szkolenia promujące i zachęcające do wolontariatu;
  • aktualności o akcjach, grach, zabawach organizowanych przez i dla wolontariuszy;

Projekt pt. Tyskie Centrum Wolontariatu realizowany jest z budżetu Miasta Tychy w ramach zadania publicznego z zakresu „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.”

Tychy Dobre Miejsce logo