Fundacja Internationaler Bund Polska poszukuje Asystentów Obcokrajowców do  Punktu Informacyjnego dla Obcokrajowców, który działa w ramach Centrum Wielokulturowego w Krakowie

https://ib-polska.pl/centrum-wielokulturowe-w-krakowie/punkt-informacyjny-dla-obcokrajowcow/

Miejsce pracy: KRAKÓW

Opis stanowiska pracy

Wsparcie asystenturą w terenie Obcokrajowców, w ramach Programu Wsparcie Demokracji 2022 Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, w zakresie pomocy przy załatwianiu spraw związanych z życiem, mieszkaniem, pracą, edukacją w Krakowie.

Wymagania

1. Znajomość języka ukraińskiego i/lub rosyjskiego jest wymagana;

2. Doświadczenie w pracy o podobnym charakterze;

3. Dyspozycyjność;

4. Empatia i łatwość w nawiązywaniu kontaktów;

5. Znajomość procedur dot. świadczeń dla Obcokrajowców;

Dodatkowo punktowane:

  • Znajomość języka angielskiego;

Oferujemy

  •  umowę zlecenie;

Kontakt

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie CV drogą e-mailową na adres:

ludmila.dymitrow@gmail.com w tytule wpisując ASYSTENT/KA PIO

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Wraz z CV, należy przesłać czytelnie podpisane załączone oświadczenie:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.