Młodzież z Krakowa buduje bolidy z napędem elektrycznym…- czyli jeszcze jedna relacja z praktyk zawodowych w Niemczech! Tym razem wyjazd mechaników!
W Schkeuditz koło Lipska przebywa aktualnie dziesięcioosobowa grupa młodzieży realizująca praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+. Uczniowie i uczennica ze Szkoły Branżowej przy SOSW nr 1 w Krakowie kształcą się w zawodzie mechanika samochodowego. Podczas 2-tygodniowego pobytu młodzież buduje bolidy z napędem elektrycznym pod okiem niemieckiego instruktora.
W czasie wolnym od zajęć oraz w weekend uczniowie zwiedzili Lipsk i Drezno.
Projekt „Mobilność i doświadczenie – praktyki zagraniczne dla osób ze specjalnymi potrzebami” jest realizowany w ramach programu Unii Europejskiej ERASMUS+ przez konsorcjum, w skład którego wchodzą: Fundacja Internationaler Bund Polska, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni, Zespół Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Młodzieży Niewidomej i Słabowidzącej w Chorzowie. Aktualnie realizowana mobilność zawodowa to 5 mobilność w ramach projektu.
Do tej pory w zrealizowanych i trwającej mobilności wzięło udział 65 uczniów i uczennic.
logo erasmus plus