Rozpoczęliśmy w Tychach kolejną edycję wsparcia żywnościowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, tym razem w ramach Podprogramu 2019. Wsparciem objętych zostanie 1300 mieszkańców Tychów w trudnej sytuacji materialnej skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach. Rozpoczęcie wydawania paczek żywnościowych nastąpi w dniu 31.01.2020 w naszym magazynie na ul. Norwida 2.

Do programu wciąż można przystąpić zgłaszając się do pracowników socjalnych MOPS w Tychach.

Podstawowe informacje dla odbiorców pomocy żywnościowej oraz harmonogram wydawania żywności na luty:

ABC odbiorcy pomocy żywnościowej POPŻ

Harmonogram POPŻ_02