Radni z Frankfurtu nad Menem (miasta partnerskiego Krakowa) sfinansowali 250 bonów o wartości 100 zł na zakup obuwia. Karty będą wsparciem dla osób powyżej 60 lat, które są pod opieką naszej fundacji Internationaler Bund Polska.
 
Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK Elżbieta Kois-Żurek przekazała bony na ręce dyrektor fundacji Internationaler Bund Polska Marii Wojtachy. Karty będą wydawane 26 i 27 stycznia (do wyczerpania puli) w filii Szafy Dobra przy ul. Śniadeckich 3 w Krakowie, w godzinach 10.00-18.00. Aby otrzymać bon, należy mieć ze sobą oryginały dokumentów potwierdzające przekroczenie granicy po 24 lutego 2022 r. oraz trzeba mieć ukończone 60 lat.
 
Bardzo dziękujemy!
Więcej informacji na stronie Miasta Kraków – tutaj