Unique

Projekt UNIQUE zrzesza 9 partnerów z 7 krajów Unii Europejskiej: Grecji, Holandii, Cypru, Bułgarii, Chorwacji, Niemiec i Polski. Projekt trwa od stycznia 2021 roku do maja 2023. Realizowany jest dzięki funduszom programu Erasmus +.

Głównym celem jest walka z dyskryminacją osób LGBTIQ w środowisku szkolnym ze szczególnym uwzględnieniem szkół technicznych i zawodowych. Zależy nam aby były one miejscem tolerancyjnym, gdzie każda osoba poczuje się akceptowana i dostrzeżona.

Cel projektu

Zmiana sposobu postrzegania uczniów LGBTIQ w szkołach technicznych i zawodowych, promowanie pozytywnych postaw w środowisku szkolnym, wsparcie mniejszości w środowisku szkolnym i zapewnienie równych szans w edukacji zawodowej. 

Zapoczątkuj zmianę

Ważnymi osobami w projekcie UNIQUE są Ambasadorzy. Ich zadaniem jest szerzenie naszej idei. Zależy nam, aby materiały szkoleniowe dotarły do jak największej liczby nauczycieli. Liczymy na Waszą pomoc! 

Wiele razy nasze społeczeństwo pokazało, że jest w stanie dokonać rzeczy niesamowitych.

Zróbmy to razem! 

NASZE DZIAŁANIA

  • Konkursy dla uczniów,
  • Materiały dla nauczycieli,
  • Szkolenie dla nauczycieli,
  • Spotkania dyskusyjne.

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o projekcie? Chcesz pomóc? 

Znasz szkołę lub organizację, która chciałaby uczestniczyć w naszym projekcie?

Napisz do naszej koordynatorki – Klaudyny, która chętnie odpowie na wszystkie pytania i uwagi.

E-mail: klaudynarozmyslowicz.ibpolska@gmail.com

Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska oraz Narodowa Agencja Programu Erasmus+ nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.

Sprawdź, co u nas słychać!