SOBOTA 

4 bloki po około 2 godziny, z krótkimi przerwami (ok.  10-15 minut między każdym)

EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA I PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI,  wprowadzenie 

 • Czym jest edukacja włączająca? 
 • Jakie ma znaczenie? W jaki sposób dyskryminacja wpływa na proces  uczenia się? 
 • Dlaczego warto wdrażać strategie zwiększające inkluzywność i  poczucie bezpieczeństwa w klasie?

TOŻSAMOŚĆ, RÓŻNORODNOŚĆ PŁCI I SEKSUALNOŚCI 

 • Tożsamość jako ważny element funkcjonowania człowieka, ze  szczególnym uwzględnieniem tożsamości nieheteronormatywnej i/lub  niecispłciowej 
 • Osoby LGBTQ+ jako grupa o szczególnych potrzebach –  charakterystyka populacji 
 • Różnorodność seksualności 
 • Różnorodność płci, wprowadzenie do zagadnienia transpłciowości

JĘZYK INKLUZYWNY WOBEC OSÓB LGBTQ+ 

 • Po co nam język inkluzywny? 
 • Prawidłowa terminologia z zakresu różnorodności płci i seksualności 
 • Dobre praktyki językowe

PERSPEKTYWA INTERSKCJONALNA 

 • Czym jest intersekcjonalność? Na czym polega przywilej i  wykluczenie?
 • W jaki sposób wpływa na podejście do osób uczniowskich?
 • Jak wdrażać podejście intersekcjonalne podczas zajęć?

NIEDZIELA 

4 bloki po około 2 godziny, z krótkimi przerwami (ok.  10-15 minut między każdym)

DYSKRYMINACJA I STEREOTYPY, wprowadzenie 

 • Społeczne postrzeganie jako źródło dyskryminacji 
 • Definicja dyskryminacji, przyczyny dyskryminacji 
 • Rodzaje dyskryminacji 

PRZECIWDZIAŁANIE DYSKRYMINACJI W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 

 • Rozpoznawanie dyskryminacji 
 • Sposoby reagowania na dyskryminację
 • Wspieranie osób doświadczających dyskryminacji

TWORZENIE BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI 

 • Jak zapewnić komfortowe warunki osobie niecisheteronormatywnej  (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodzieży transpłciowej)? 
 • Jak rozmawiać o niehetero- i niecisnormatywności w przestrzeni  szkolnej? 
 • Jak włączać wątki bliskie społeczności LGBTQ+ w program  nauczania? 

EDUKACJA ANTYDYSKRYMINACYJNE W PRAKTYCE, experience  sharing i dobre praktyki 

 • Podsumowanie zgromadzonej wiedzy i wykorzystanie jej do  opracowania rozwiązania problemów, z którymi osoby spotkały się w  przeszłości w praktyce i/lub podanych sytuacji 
 • Wspólne zebranie najważniejszych praktyk ułatwiających tworzenie  bezpiecznej przestrzeni 
 • Przegląd dostępnych źródeł wiedzy o edukacji antydyskryminacyjnej i  omówienie sposobu zdobywania dalszej wiedzy na własną rękę

 

Link do wydarzenia: [KLIK]