Ruszamy z konkursem dla uczniów szkół zawodowych (techników, szkół zawodowych i wszystkich typów szkół uczestniczących w systemie szkolnictwa zawodowego). Interesujesz się sztuką? Uczysz się w szkole zawodowej? Masz 16 lat i więcej? Ten konkurs jest właśnie dla Ciebie.

Konkurs „VET student contest” jest realizowany w ramach projektu Unique, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu KA3-Społeczna integracja E+, który ma na celu ograniczenie nękania i dyskryminacji osób LGBTIQ w szkołach zawodowych oraz uwzględnienie różnorodności i wzajemnego zrozumienia. Internationaler Bund Polska uczestniczy w konsorcjum wraz z 8 innymi partnerami z Grecji, Holandii, Polski, Cypru, Bułgarii, Chorwacji i Niemiec.

Projekt konkursowy może być przygotowany przez osobę indywidualną lub grupę uczniów. Autorzy projektu mogą zachować anonimowość, ich dane nie muszą być publikowane wraz z pracą.

Pracę konkursową należy przesłać do 1 czerwca 2022 mailem na adres: IB-Polska-Krakow@ib.de
Praca może być dowolną formą grafiki, obrazem, wideoklipem, tekstem. Może być to zarówno performance lub taniec, które zostaną nagrane i przesłane w formie pliku.
Szczegóły i warunki uczestnictwa poniżej.

Cele konkursu:

 1. zachęcanie uczniów szkół zawodowych i ich nauczycieli do udziału w projekcie UNIQUE
 2. zebranie pozytywnych opinii uczniów na tematy LGBTQI
 3. zebranie materiałów, który można wykorzystać w PR projektu

Warunki konkursu:

 1. Uczestnikami powinni być uczniowie szkół zawodowych. W szczególności zaproszeni do wzięcia udziału są uczniowie LGBTQI, ale każda jedna osoba jest mile widziana. Uczestnik powinien mieć ukończone 16 lat.
 2. Celem konkursu jest zwrócenie uwagi i wywołanie dyskusji na temat inkluzji osób LGBTQI w kształceniu zawodowym.
 3. Przedmiot zgłoszenia (praca konkursowa) może być szerszy niż edukacja zawodowa (na przykład wykonywany zawodów) lub szerszych niż tylko kwestie LGBTQI (na przykład stereotypy płciowe), ale powinny być w jakiś sposób powiązane z tematyką płciowej i seksualnej inkluzywności. Oznacza to, że zgłoszone prace, które skupiają się wyłącznie na rasizmie lub na (cis)płciowości nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu nagrody. Jednak zgłoszenia intersekcjonalne (w których rasa lub inne powody dyskryminacji łączą się z kwestiami związanymi z inkluzywnoścaią osób LGBTQI), będą przyjmowane i oceniane.
 4. Zgłoszona praca nie musi być stworzona wyłącznie na potrzeby tego konkursu, ale musi być powiązana z jego celem.
 5. Praca może być dowolną formą grafiki, obrazem, wideoklipem, tekstem. Może być to zarówno performance lub taniec, które zostaną nagrane i przesłane w formie pliku.
 6. Treść nigdy nie powinna promować uprzedzeń i dyskryminacji.
 7. W przypadku wszelkich wizerunków osób wymagana jest formalna zgoda na publikację. WZÓR do wypełnienia.
 8. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z europejską dyrektywą RODO. Jeśli uczestnicy zaznaczą taką chęć, mogą wziąć udział w konkursie anonimowo. Wymagane są jednak podstawowe dane kontaktowe.
 9. Zgłoszenia należy nadsyłać w okresie do 1 czerwca 2022 r. poprzez wypełnienie Student Contest Permission Form i przesłanie go wraz z grafiką i podpisanymi Model Permission Form na adres: IB-Polska-Krakow@ib.de
 10. Zgłoszenia będą oceniane przez krajowe jury. Jury zostanie powołane przez krajowych partnerów projektu UNIQUE. Członkowie jury będą niezależni od organizacji partnerskich i nie będą oceniać zgłoszeń osób, z którymi łączą ich jakiekolwiek relacje.
 11. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w czerwcu 2022 r.

Nagrody

Pod koniec czerwca, prawdopodobnie podczas LGBTQI Pride Week, zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną wręczone nagrody. Dla uczestników, którzy chcą pozostać anonimowi, zostanie wyznaczony pełnomocnik.

Ceremonia wręczenia nagród może być częścią spotkania Pride lub zorganizowana w ramach apelu na zakończenie szkoły. Zwycięzcy mogą zostać poproszeni o krótkie wyjaśnienie swojego zgłoszenia. Może to również zrobić jury.