Jako fundacja działamy na rzecz włączania różnorodnych grup marginalizowanych i dyskryminowanych. Od roku jesteśmy partnerem projektu „RÓWNE WŁĄCZENIE STUDENTÓW LGBTIQ w kształcenie i szkolenie zawodowe – UNIQUE”, który jest realizowany w Bułgarii, na Cyprze, w Chorwacji, Niemczech, Grecji, Polsce i Holandii i jest finansowany z Programu Erasmus+ Unia Europejska. Projekt „RÓWNE WŁĄCZENIE STUDENTÓW LGBTIQ w kształcenie i szkolenie zawodowe – UNIQUE” ma na celu zapobieganie i zwalczanie postaw homo/trans/bifobicznych, wyobrażeń i zachowań wobec osób uczących się i stażystów LGBTIQ w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), ułatwiając w ten sposób ich równy udział i stworzenie integracyjnego i bezpiecznego środowiska edukacyjnego i szkoleniowego.

Do współtworzenia projektu chcemy zaprosić ambasadorów oraz ambasadorki: nauczycieli, nauczycielki szkół zawodowych. Trójka chętnych osób już w maju wyjedzie na szkolenie do Amsterdamu, gdzie zdobędzie wiedzę, umiejętności oraz narzędzia niezbędne do edukowania na rzecz równego włączania. Przeszkolone osoby będą dzielić się swoją wiedzą z kolejnymi zgłoszonymi do projektu, budując tym samym sieć ambasadorów/ek.

Więcej o ambasadorach/kach znajdziesz na oficjalnej stronie UNIQUE:

https://uniqueproject.eu/unique-news/item/1-become-an-ambassador

Projekt „RÓWNE WŁĄCZENIE STUDENTÓW LGBTIQ w kształcenie i szkolenie zawodowe – UNIQUE” jest nie tylko skierowany do nauczycieli/ek ale też do uczniów i uczennic!

W jego ramach organizowany jest konkurs dla szkół zawodowych, który ma zachęcić osoby uczące się do przedstawienia w kreatywny sposób zagadnień różnorodności oraz zachowań/praktyk/postaw antydyskryminacyjnych.

Więcej informacji wkrótce.