Kolejny krok w rozwijaniu naszych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem!

W dniu 29 marca 2021 Klub Integracji Społecznej (KIS) w Tychach, utworzony przez Internationaler Bund Polska, został oficjalnie wpisany do rejestru klubów integracji społecznej prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego.

Dlaczego powstanie klubu jest ważne?

Nasz tyski klub będzie przeznaczony dla osób z niepełnosprawnością. Udział w zajęciach pomoże im poznać ludzi w podobnej sytuacji życiowej i na nowo uwierzyć w siebie. Uczestnicy wspierani przez specjalistów będą uczyć się nowych umiejętności i pokonywania codziennych przeszkód.

Działania Klubu w szczególności kierujemy do ludzi niedowidzących i niewidomych. Jednak klub nie będzie miejscem zamkniętym na uczestników zmagających się z innego rodzaju niepełnosprawnościami.

Osoby, które utraciły wzrok w dorosłym wieku w wyniku choroby, operacji czy złej diagnozy często przechodzą bardzo poważne kryzysy. Jednak zdarza się, że nie uzyskują specjalistycznej pomocy i wsparcia by przezwyciężyć trudności. Nie łatwo im wrócić do życia społecznego i zawodowego.

Chcemy to zmienić!

Jak działają kluby integracji społecznej?

Kluby Integracji Społecznej prowadzą reintegrację społeczną i zawodową. To oznacza, że ich działania polegają, m.in. na pomocy w znalezieniu pracy, organizowaniu robót publicznych, prac społecznie użytecznych, poradnictwa prawnego, staży, działań samopomocowych.

Co ważne, działania klubu cechuje oferta indywidualnie dobrana do każdego uczestnika. Dodatkowo osoby zgłaszające się na zajęcia będą z pomocą pedagoga sami kształtowali swoją ścieżkę rozwoju. Lista zajęć, spotkań, kursów jest szeroka. Nasi pracownicy będą czuwali nad tym aby aktywizować i motywować podopiecznych do podejmowania pozytywnych zmian w ich życiu.

Dlaczego Fundacja IB Polska zakłada klub integracji społecznej?

Od kwietnia 2009 Fundacja prowadzi Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Tychach. Placówka jest współfinansowana przez Miasto Tychy a w ramach jej działań pomogliśmy już ponad 350 osobom. W naszych zajęciach uczestniczyły osoby długo pozostające bez pracy, niepełnosprawne, w kryzysie bezdomności. Ponadto pracowaliśmy z osobami zmagającymi się z problemem alkoholowym i wychodzącymi z zakładów karnych. Podczas zajęć uczestnicy zdobyli nowe umiejętności niezbędne do życia w społeczeństwie i funkcjonowania w miejscu pracy. Część naszych podopiecznych powróciła na rynek pracy i poprawiła swój status materialny.

Zatem doświadczenia i dobre praktyki jakie wynieśliśmy prowadząc Centrum pomogły nam w podjęciu decyzji o rozszerzeniu oferty i stworzeniu kolejnych programów na rzecz osób wykluczonych. W związku z tym w ramach naszego nowego projektu pn. „Bez przeszkód” utworzyliśmy Klub Integracji Społecznej.