PL/ENG/UA

Dnia Dziecka w Krakowie pełen wyjątkowych atrakcji!

W miniony weekend, 1-2 czerwca, krakowskie Planty zamieniły się w miejsce pełne radości i zabawy! Dzień Dziecka był niesamowity, a wszystko dzięki zaangażowaniu krakowskich i międzynarodowych organizacji, które przygotowały fantastyczne, bezpłatne atrakcje dla najmłodszych (i nie tylko!). Uśmiechnięty zespół naszej fundacji IB Polska chętnie włączył się w tę inicjatywę.

Przez te dwa dni dzieciaki przy naszych stanowiskach mogły tworzyć balonowe cuda, tworzyć przypinki i bransoletki, malować, a nawet wziąć udział w warsztatach samoobrony. Największymi hitami okazały się szachy, capoeira, „tatuaże” i malowanie twarzy – te stanowiska były dosłownie oblegane!

Wielkie dzięki dla współorganizatorów: Fundacji Widowisk Masowych i IOM Poland oraz partnerów: NIĆ Kawiarnio-księgarnia, Klub Ukraiński w Krakowie – Fundacja Zustricz, Kino Paradox na ul. Krupniczej, UNHCR Polska oraz Muzeum Krakowa. Bez Was by się nie udało!

Szukajcie siebie na zdjęciach!

Dzięki wszystkim za wspólną zabawę. Do zobaczenia na naszych innych aktywnościach Fundacji IB Polska, które organizujemy w ramach projektów Centrum Wielokulturowe w Krakowie, Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców, Miejsce Otwarte i Centrum Edukacji i Wsparcia (IB Polska w Hucie)!

ENG

Children’s Day in Krakow full of unique attractions!

Last weekend, June 1-2, Krakow’s Planty turned into a place full of joy and fun! Children’s Day was amazing, and all thanks to the involvement of Krakow and international organizations that prepared fantastic, free attractions for the youngest (and not only!). The smiling team of our IB Polska Foundation eagerly joined the initiative.

Over the two days, kids at our stands were able to create balloon wonders, make pin and bracelets, paint, and even take part in self-defense workshops. The biggest hits were chess, capoeira, “tattoos” and face painting – these stands were literally besieged!

A big thank you to the co-organizers: Mass Spectacle Foundation and IOM Poland, as well as partners: NIĆ Café and Bookstore, Ukrainian Club in Krakow – Zustricz Foundation, Paradox Cinema on Krupnicza Street, UNHCR Poland and the Museum of Krakow. This event would not have been possible without you!

Look for yourself in the photos!

Thanks to everyone for playing together. See you at our other IB Poland Foundation activities, which we organize as part of the projects Multicultural Center in Krakow, Information Point for Foreigners, Open Place and Education and Support Center (IB Polska in Huta)!

UA

День захисту дітей у Кракові сповнений унікальних розваг!

Минулих вихідних, 1-2 червня, Краківські Планти перетворилися на місце, сповнене радості та веселощів! День захисту дітей пройшов чудово, і все завдяки участі краківських та міжнародних організацій, які підготували фантастичні безкоштовні розваги для наймолодших (і не тільки!). Усміхнена команда нашого Фонду IB Polska із задоволенням долучилася до цієї події.

Протягом двох днів діти на наших стійках могли творити дива з повітряних кульок, робити значки та браслети, малювати і навіть брати участь у майстер-класах з самооборони. Найбільшою популярністю користувалися шахи, капоейра, татуювання та аквагрим – ці стійки були завжди багатолюдні!

Велика подяка співорганізаторам: Фундації масових видовищ та Представництву IOM у Польщі, а також партнерам: кафе та книгарні «NIĆ», Фундації Зустріч, кінотеатру «Парадокс», УВКБ ООН у Польщі та Краківському музею. Без Вас нічого б не вийшло!

Шукайте себе на фотографіях!

Дякуємо всім, хто долучився до нас. До зустрічі на інших заходах Фонду IB Polska, які ми організовуємо в рамках проектів Мультикультурного центру в Кракові, Інформаційного пункту для іноземців, Відкритого Місця та Центру освіти та підтримки (IB Polska в Гуті)!