Promujemy ideę wolontariatu w Tychach! Nasze działania skupiają się na tworzeniu mostu pomiędzy organizacjami a osobami zainteresowanymi podjęciem wolontariatu. Wspieramy podmioty przyjmujące wolontariuszy, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Zapraszamy do współpracy szkolne koła wolontariatu. Angażujemy, motywujemy i przygotowujemy wolontariuszy do podjęcia pracy na rzecz organizacji.  Promujemy także ideę wolontariatu zagranicznego.

Zapraszamy organizacje pozarządowe i instytucje do przesyłania ofert pracy dla wolontariuszy zarejestrowanych w Tyskim Centrum Wolontariatu. Oferta pracy wolontarystycznej wypełniona według poniższego wzoru, powinna zawierać dokładny opis stanowiska pracy wolontariusza wraz z zakresem obowiązków.  Organizacja może przygotować wiele ofert na różne stanowiska. Zachęcamy również do przygotowywania ofert pracy zdalnej, w tym dla osób niepełnosprawnych. Formularz oferty pracy wolontarystycznej:

Oferta pracy wolontarystycznej

Z podmiotami, które decydują się na współpracę z Tyskim Centrum Wolontariatu podpisujemy porozumienie o współpracy. Zapraszamy do kontaktu z Tyskim Centrum Wolontariatu.

Osoby do kontaktu: Anna Małecka,  Bartłomiej Szymczyk

e-mail: wolontariat-tychy@ib.de

telefon: 32 219 10 10

Kontakt osobisty:

wtorek w godzinach 17:15-19:15, Tychy, ul. Barona 30, pokój 291 (dostępne dla osób niepełnosprawnych)

czwartek w godzinach 13:30-15:30 , Tychy, ul. Edukacji 11, pokój 64 – siedziba Centrum Integracji Społecznej