Project Description

 

,,Razem dla seniorów – nowe usługi społeczne dla seniorów w Tychach, Bieruniu, Lędzinach, Imielinie, Bojszowach, Chełmie Śląskim i Kobiórze”

Celem projektu jest zbudowanie systemu wsparcia dla osób niesamodzielnych w wieku 60+ i ich otoczenia mieszkających na terenie gmin: Tychy, Kobiór, Bieruń, Lędziny, Bojszowy, Imielin, Chełm Śląski.

W ramach projektu realizowane są

  • usługi asystenckie dla osób niepełnosprawnych
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wykorzystaniem teleopieki
  • dzienne usługi opiekuńcze prowadzone w Klubie Seniora – 30 miejsc
  • wsparcie dla opiekunów faktycznych w formie warsztatów, szkoleń, poradnictwa
  • centrum wolontariatu

Wsparciem objętych zostanie minimum 80 osób.

Projekt realizowany jest od 1.07.2019 do 30.05.2022.

Rekrutacja do projektu trwa od 1.07.2019 do 22.07.2019 (UWAGA: wciąż trwa rekrutacja uzupełniająca do projektu). Wszelkich informacji udziela Biuro Projektu. Udział w projekcie można zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy (w Biurze Projektu, lub przesyłając pocztą lub mailem) lub telefonicznie (tel.: 32 219 10 10, 507-342-996). Ze  wszystkimi osobami, które zgłosiły swój udział do projektu spotka się w ich miejscu zamieszkania pracownik socjalny projektu.

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych.

Wartość projektu wynosi: 1 334 989,02 zł, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 134 740,66 zł.

Kontakt:

  • Biuro Projektu
  • Edukacji 11; 43-100 Tychy (pn.-pt w godz. 7-15)
  • osoba do kontaktu: Justyna Feliksioska
  • tel.:32 219 10 10
  • tel.: 507-342-996