[English version you can find here: https://zrzutka.pl/en/4knr24]

[die deutsch Version – finden Sie hier]

Remontujemy w Krakowie nasze nowe miejsce, które będzie służyło mieszkańcom i wszystkim przybyszom. Będzie to wymarzona przestrzeń, idealnie wpisująca się w misję i cele naszej Fundacji.

Fundacja IB Polska rozrosła się przez ostatnie lata. Pomagamy jeszcze większej grupie osób i prowadzimy zupełnie nowe, innowacyjne projekty odpowiadające na bieżace potrzeby społeczeństwa. Wspieramy seniorów, osoby niepełnosprawne, wykluczone, rozwijamy lokalny i międzynarodowy wolontariat i pokazujemy, że wielokulturowość jest faktem.

Obecna lokalizacja naszej głównej siedziby nie spełnia wymogów dostępności, ma szereg barier, które utrudniają dostęp i rozwijanie organizacji.

Co jest celem Fundacji?

Pomagamy ludziom, aby mogli rozwijać się w pokoju, samodzielnie planować swoje życie, integrować się w środowisku, przejmować odpowiedzialność za siebie i uczestniczyć w rozwoju społeczeństwa.

Co to tak naprawdę oznacza? Po co nam nowe miejsce?

Zależy nam aby nowe miejsce było dostępne i bez barier. Aby było otwarte dla każdego bez względu na wiek, pochodzenie, religię, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Chcemy nadal aktywnie współpracować z lokalnymi aktywistami i aktywistkami, wspierać mieszkańców i nowo przybyłych. Ogromnie zależy nam na tym aby budować włączające, różnorodne społeczeństwo, bez uprzedzeń i otwarte na inne kultury, gdzie każdy czuje się bezpiecznie i pewnie.

Dlaczego teraz?

Od marca 2021 prowadzimy z partnerami z Salam Lab i Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć projekt Centrum Wielokulturowości w Krakowie. Potrzeba stworzenia włączającej, otwartej przestrzeni nie tylko wirtualnej ale i rzeczywistej spowodowała, że podjęliśmy decyzję o zmianie adresu.

Nowy adres i nowe wyzwanie – remont!

Udało nam się wynająć fantastyczny lokal przy alei Daszyńskiego 22.

Daszyńskiego 22

Miejsce ma ogromny potencjał jednak zastane pomieszczenia są w fatalnym stanie i wymagają generalnego remontu! Dlatego zwracamy się o wsparcie. Każda osoba, która nas wspiera jest dla nas motywacją, by działać i tworzyć tę przestrzeń.

„Razem stwórzmy przestrzeń, która stanie się uosobieniem krakowskiej gościnności, poczucia odpowiedzialności za słabszych oraz miejscem świętowania różnorodności.”

! Wesprzyj nas na portalu zrzutka: https://zrzutka.pl/4knr24 !

Oto, co jest do zrobienia?

(podane kwoty to kwoty brutto: pełne koszty materiałów i robocizny):

  1. Roboty budowlane ogólne (renowacja i wykończenie ścian, renowacja podłogi, wymiana drzwi wewnętrznych, drobne prace remontowe niezbędne do odświeżenia lokalu) – 29 400 zł;
  2. Wyflizowanie dwóch sanitariatów oraz zaplecza kuchennego – 12 000 zł;
  3. Naprawa elektryki wraz z niezbędnymi materiałami – 20 000 zł;
  4. Materiały budowlane – 13 000 zł;
  5. Flizy i urządzenia sanitarne – 15 000 zł;
  6. Renowacja okien wraz z wymianą części szyb i naklejkami ochronnymi, wymianą parapetów – 10 600 zł.

To 100 000 zł! Jednak nie przerażamy się, bo wiemy że z Twoją pomocą się uda!