Project Description

Centrum Wielokulturowe w Krakowie jest innowacyjnym projektem miasta, działającym w ramach programu Otwarty Kraków od 2021 roku.

Głównym operatorem Centrum jest Fundacja Internationaler Bund Polska, która już ponad 18 lat działa w Krakowie i na Śląsku. Jej misją jest niesienie pomocy i wsparcia społecznościom zagrożonym wykluczeniem m.in. ze względu na wiek, niepełnosprawności czy miejsce zamieszkania. Główni partnerzy Centrum to Fundacja ZUSTRICZ, Salam Lab, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, Instytut Kultury Willa Decjusza, Fundacja Widowisk Masowych oraz Fundacja Instytut Polska Ukraina oraz Krakow Expats Directory.

Misją Centrum Wielokulturowego jest wsparcie wszystkich migrantów i uchodźców potrzebujących pomocy podczas poszczególnych faz zakorzeniania się w Krakowie.

Centrum działa na rzecz:

  • przybliżania mieszkańcom idei wielokulturowości oraz prezentowania różnych kultur poprzez wybrane praktyki kulturowe,
  • aktywizacji cudzoziemców i przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych do udziału w inicjatywach społecznych,
  • informowania o projektach realizowanych lub wspieranych przez gminę Kraków,
  • budowania społeczności opartej o współpracę międzykulturową z silnym wsparciem grupy wolontariuszy.

Promowanie i umacnianie wielokulturowości stanowi główny cel działalności Centrum Wielokulturowego. Działania te opierają się na szacunku i tolerancji dla różnic oraz wyzbyciu się uprzedzeń i związanych z nimi stereotypów.

Centrum Wielokulturowe prowadzi działania edukacyjne skierowane do wszystkich mieszkańców, takie jak:

  • lekcje wielokulturowe,
  • szkolenia antydyskryminacyjne,
  • seminaria i konferencje (we współpracy z Obserwatorium Wielokulturowości i Migracji),
  • wizyty studyjne,
  • warsztaty kulinarne i śniadania międzykulturowe,
  • spacery i terenowe lekcje historii.

Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie

W ramach Centrum Wielokulturowego działa również Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie. W Punkcie każdy obcokrajowiec może uzyskać informacje dotyczące m.in. warunków legalnego osiedlania się w Polsce, procedury otrzymania ochrony, reguły otrzymania ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego. Może skorzystać także z  porad prawnych, wsparcia  psychologicznego, wsparcia zawodowego, czy pomocy w dopełnieniu procedur związanych z edukacji dzieci i młodzieży. Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców informuje i na bieżąco monitoruje sytuację obcokrajowców w Krakowie i w Polsce.

Pomoc w czasie kryzysu uchodźczego

Od początku kryzysu uchodźczego, związanego z wojną w Ukrainie, Centrum Wielokulturowe współtworzy magazyn z pomocą humanitarną przy al. Daszyńskiego 16, Szafę Dobra oraz szereg kursów języka polskiego dla uchodźców, czy kursów wsparcia na rynku pracy.

@InternationalerBundPolska
@CentrumWielokulturoweKrk
@MigrantInfoPointKrk