Szukasz miejsca do odbycia praktyk studenckich? Zapraszamy do nas!

//Szukasz miejsca do odbycia praktyk studenckich? Zapraszamy do nas!
Apteka internetowa - AptekaKocmyrzowska.pl/ z najlepszymi cenami bez recepty Kupić Kamagra 100 mg oryginał bez recepty z apteki

Zapraszamy osoby chcące odbyć praktyki w fundacji Internationaler Bund Polska, która jest głównym operatorem Centrum Wielokulturowego w Krakowie!

Co oferujemy?

 • Pracę w pełnym pasji zespole organizacji pozarządowej
 • Elastyczne godziny pracy i możliwość pracy zdalnej
 • Zaliczenie praktyk studenckich
 • Otwartość na twoje pomysły i inicjatywę
 • Możliwość zobaczenia pracy fundacji „od środka”

Czego oczekujemy?

 • Znajomości języka polskiego i angielskiego, mile widziana znajomość języka ukraińskiego oraz rosyjskiego
 • Chęci do nauki i zdobywania nowych umiejętności

Przykładowe zadania:

 • Wsparcie grupy wolontariuszy tłumaczy
 • Pisanie artykułów, tworzenie materiałów video, wykonywanie zdjęć
 • Pisanie krótkich treści na media społecznościowe, wsparcie w pisaniu newsletterów itp.
 • Przygotowywanie i koordynacja wydarzeń (szkoleń, debat, spotkań, pikników plenerowych) i i ich dokumentacja
 • Wsparcie obecnie realizowanych projektów fundacji
 • Przygotowanie i aktualizacja baz danych

Kontakt:

CV i listy motywacyjne zainteresowanych kandydatów/ek prosimy przesyłać na adres mailowy: cw.wolontariat@gmail.com z dopiskiem „Praktyki w fundacji IB Polska”

W dokumentach prosimy o umieszczenie klauzuli dot. danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wskazane w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy – w przypadku ich podania w CV, oraz mojego wizerunku – w przypadku jego zamieszczenia w CV, w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do moich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych do innego administratora oraz wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Informacja dodatkowa:

Nasza fundacja w swoich działaniach stosuje procedury przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystywaniu na tle seksualnym beneficjentów (tzw. PSEA) zgodne ze standardami agend ONZ. Osoby zatrudnione w Internationaler Bund Polska są zobowiązane do ich przestrzegania.

Krótko o fundacji Internationaler Bund Polska:

Internationaler Bund Polska jest fundacją działającą w Krakowie od 2005 roku jako organizacja pożytku publicznego. Misją Fundacji jest kompleksowe udzielanie pomocy i wsparcia oraz aktywizacja zawodowa i społeczna osób wykluczonych w szczególności ze względu na wiek, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie czy status społeczny.

Obszary działania to m.in:

 • Pomoc społeczna (wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – Centrum Integracji Społecznej, Bank Żywności w Tychach, Szafa Dobra, Usługi Asystenckie)
 • Wolontariat (m.in Europejski Korpus Solidarności, Tyskie Centrum Wolontariatu, oraz wolontariat lokalny w Krakowie)
 • Edukacja (zagraniczne praktyki/staże zawodowe dla uczniów i absolwentów, kursy językowe, konferencje)
 • Wielokulturowość (Centrum Wielokulturowe w Krakowie i Punkt Informacyjny dla Obcokrajowców w Krakowie, spotkania, spacery, wydarzenia, Pomoc Ukrainie)
 • Seniorzy (Usługi opiekuńcze i asystenckie, Klub Seniora „Platyna” w Tychach)
2023-05-24T16:53:29+02:0024 maja 2023|Aktualności|