W grudniu nasze pracowniczki – Anna Niezgoda i Małgorzata Maśnica brały udział w szkoleniu organizowanym przez UNICEF. To już kolejne szkolenie w ramach wdrażania w naszej organizacji polityki PSEA. PSEA to skrót od angielskiej nazwy Preventing Sexual Explotation and Abuse, co po polsku oznacza zapobieganie wykorzystywaniu i nadużyciom na tle seksualnym.

Wprowadzenie polityki zapobiegania tego typu przestępstwom to dla naszej organizacji ważne wyzwanie. Pracujemy z osobami w kryzysach i w trudnej sytuacji. Ważne jest dla nas aby podczas kontaktu z naszymi pracownikami czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Więcej o naszej polityce – tutaj