Od początku stycznia rozpoczęliśmy w Centrum Integracji Społecznej w Tychach zajęcia w ramach projektu „Razem z nami – wsparcie obywateli z Ukrainy  z wykorzystaniem potencjału podmiotów reintegracji społecznej”. Projekt skierowany jest do osób uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wsparciem objętych zostanie co najmniej 20 osób. Będą uczestniczyły m.in. w zajęciach warsztatu krawieckiego lub opiekuńczego CIS, zajęciach z psychologiem, nauce języka polskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.7. Regionalne wsparcie integracyjne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – tryb nadzwyczajny