POROZMAWIAJMY!

Dziękujemy serdecznie za wczorajsze spotkanie z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego! Porozmawialiśmy otwarcie, wrażliwie i merytorycznie na temat zdrowia psychicznego, jak zakomunikować potrzebę pomocy oraz jak ją znaleźć.

Jeśli nie miał_ś okazji do nas dołączyć, nic straconego – sprawdź relację na żywo z wydarzenia!

Link: [KLIK]

Spotkanie jest częścią kampanii “Odważ się powiedzieć”, której celem jest upowszechnienie rozmowy i dbania o zdrowie psychiczne, jak i szerzenie informacji, gdzie można uzyskać długofalową pomoc psychologiczną. Więcej na stronie: https://ib-polska.pl/odwaz-sie-powiedziec/

 

LET’S TALK!

Thank you for joining us yesterday during the World Mental Health Day meeting! We had an open, vulnerable, and informative discussion about mental health, how to communicate the need for help, and how to find it.

If you didn’t have the opportunity to join us, don’t worry – check out the live stream from the event!

Link: [CLICK]

The meeting is part of the ’Speak Up’ campaign, which aims to promote conversations and care for mental health, as well as spread information about where to find long-term psychological assistance. You’ll find out more at https://ib-polska.pl/odwaz-sie-powiedziec/

 

ДАВАЙ ПОГОВОРИМО! 

Щиро дякуємо за вчорашню зустріч з нагоди Всесвітнього дня психічного здоров’я. Ми відкрито, делікатно та предметно поговорили про психічне здоров’я, про те, як доносити інформацію про потребу в допомозі та як її знайти.

Якщо ви не мали можливості приєднатися до нас, нічого не втрачено – перегляньте пряму трансляцію події!

Посилання: [НАТИСНІТЬ]

Зустріч є частиною кампанії „Наважся сказати”, метою якої є поширення розмови та турботи про психічне здоров’я, а також поширення інформації про те, де можна отримати довгострокову психологічну допомогу. Більше інформації за посиланням: https://ib-polska.pl/odwaz-sie-powiedziec/