1% ma ogromne znaczenie i może wiele zmienić! Twój 1% może pomóc nam realizować nowe projekty, pomagać kolejnym osobom i wspierać nowe społeczności. Dlatego zwracamy się z prośbą – podaruj nam swój 1%!

Fundacja Internationaler Bund Polska wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i zawodowym, realizuje projekty dla seniorów i osób niepełnosprawnych, organizuje projektu wolontariatu i wymiany zawodowej młodzieży, a także edukuje w zakresie wielokulturowości i empatii. Działamy w Polsce już od 15 lat, chcemy działać dalej i rozwijać się w kolejnych obszarach, dlatego prosimy o Twój 1%.

Otrzymane środki przeznaczymy na rozwój wolontariatu, realizację projektów integracyjnych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, aktywizację osób starszych oraz realizacje i kontynuacje edukacji w zakresie wielokulturowości i empatii.

Jak przekazać nam 1% dowiesz się z naszej strony internetowej: https://ib-polska.pl/podaruj-1/

To naprawdę proste!

Dziękujemy!