Prowadzimy rekrutację do kolejnego projektu wspierającego i aktywizującego na Ślasku!

Dla kogo?

Dla osób niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo. W szczególności zapraszamy osoby niewidome i niedowidzące, zamieszkałe na terenie województwa śląskiego.

Co robimy?

W ramach projektu zostaną zrealizowane trzy ścieżki wsparcia, w zależności od potrzeb i sytuacji uczestnika:
1. Centrum Integracji Społecznej (CIS)
2. Szkolenia zawodowe i społeczne
3. Klub Integracji Społecznej (KIS)

Kiedy?
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2021 r. do 31.03.2022 r.

Gdzie?
Zajęcia odbywają się w Tychach.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Uczestnicy otrzymają:

  • świadczenia integracyjne w wysokości 1200 zł brutto,
  • możliwość udziału w warsztatach w zawodzie technik biurowy,
  • w treningach czynności dnia codziennego, treningu mobilności,
  • wsparcie psychologiczne,
  • zajęcia edukacyjne,
  • indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego.

Uczestnictwo w CIS obejmować będzie 5 dni w tygodniu – 6 godzin dziennie.

SZKOLENIA ZAWODOWE I SPOŁECZNE
Zapewniamy atrakcyjne kursy prowadzące do zwiększenia kwalifikacji i uzyskania certyfikatu. Po ich zakończeniu, odbędzie się staż, za który uczestnicy otrzymają stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych.

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
W ofercie m.in. warsztaty rękodzielnicze, warsztaty psychologiczne, spotkania rozwojowe. KIS stanowi doskonałe miejsce do zdobywania doświadczenia i … nowych przyjaźni.

Kontakt i zgłoszenia:
Fundacja Internationaler Bund Polska
ul. Edukacji 11, 43-100 Tychy (wejście do budynku od strony stadionu/pływalni)
tel. 32 219 10 10
www.ib-polska.pl
email: cistychy@gmail.com

Więcej informacji o finansowaniu projektu – tutaj