Kraków Wspólnie – Integracja –  zaproszenie dla NGO do stworzenia najlepszej oferty integracyjnej dla dzieci i młodzieży w mieście!


Nasza fundacja we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego funduszy działanie jest finansowane, organizuje aktywności dla dzieci i młodzieży w wieku 6-24 lat w całym mieście! Trwa nabór dla NGO’sów, które chciałyby dołączyć do akcji!

Kraków Wspólnie – projekt, który ma wpływ na lepszą zmianę

W ramach naszego projektu Kraków Wspólnie na uczestników czekają bezpłatne: aktywności integracyjne dla wszystkich dzieci i młodzieży, kursy języka polskiego i ukraińskiego dla nauczycieli, kursy języka polskiego dla uczniów, szkolne wyprawki, przekazanie sprzętu elektronicznego czy pomoc w organizowaniu opieki przedszkolnej dla najmłodszych dzieci z Ukrainy. Wszystkie składowe projektu mają na celu działanie edukacyjne i integracyjne; ułatwianie odnajdywania się w nowej rzeczywistości i miejscu osobom, które musiały uciekać przed wojną w Ukrainie.

Kraków Wspólnie Integracja!

Dotychczas do programu integracyjnego dołączyło kilkanaście krakowskich instytucji i organizacji: muzea, teatry, uczelnie, ośrodki kultury i kluby sportowe! W zajęciach dla osób w wieku od 6 do 24 lat wzięło udział prawie 10 tysięcy dzieci i młodzieży z Polski, Ukrainy i innych krajów. Podczas organizowanych  spotkań i warsztatów ważne były: integracja, zabawa, ale także rozwój zdolności i umiejętności sportowych, artystycznych, komunikacyjnych. 

Cały czas trwają zajęcia, a zapisy do nich są na bieżąco uaktualniane na stronie internetowej Fundacji Internationaler Bund Polska.  Koordynatorka projektu integracyjnego Angelika Nocoń mówi:

“Kontynuujemy nasz projekt, który spotkał się z tak wielkim zainteresowaniem, czy wręcz entuzjazmem. Z pewnością nie zabraknie więc wielu wydarzeń zimowych – szykujemy też bogatą ofertę na ferie. Działamy i planujemy – zapraszamy do sprawdzania kalendarza na naszej stronie internetowej! Wydarzeń było i będzie wiele. A tematyka? Oczywiście również różnorodna! Przecież różnorodność i wielokulturowość to nasze znaki rozpoznawcze. W najbliższych planach zajęć znajdziemy warsztaty plastyczne, zajęcia sportowe, teatralne, muzyczne, komputerowe, graficzne, muzealne, rekreacyjne. Część z nich obejmuje również wyżywienie (w przypadku długich zajęć).” 

Teraz pora na zwiększenie zakresu działań i zaproszenie kolejnych organizacji do działania.

Kraków Wspólnie Integracja – zaproszenie NGO do współpracy

Zapraszamy do współpracy wszystkie organizacje NGO, które chciałby zorganizować aktywności integracyjne w Krakowie dla osób w przedziale wiekowym 6-24 lat  pochodzące z Ukrainy, Polski oraz innych krajów.

Wnioski z propozycjami działań będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń, aż do wyczerpania puli środków, którymi dysponujemy na realizację Projektu. Realizacja projektów musi nastąpić do 30.05.2023 r. a budżet przeznaczony na jeden projekt nie może być wyższy niż 20 000 PLN. Jedna organizacja może złożyć maksymalnie dwie oferty. 

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje są dostępne na naszej stronie: https://ib-polska.pl/unicef/integracja/