29 listopada 2022 roku z-ca dyrektora fundacji Grzegorz Grzonka wziął udział w konferencji „Zawodowe drogowskazy- znaczenie doradztwa zawodowego w kształceniu osób niepełnosprawnych intelektualnie” poświęconej osobom z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

Przedstawił prezentację na temat realizacji zagranicznych staży zawodowych osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ramach projektów unijnych. Dyrektor mówił o dwóch projektach które realizowaliśmy we współpracy ze szkołami z Krakowa i Chorzowa. Były to projekty wyjazdów do Grecji i do Niemiec, realizowane w ramach programu Erasmus+ i POWER.

logo erasmus plus

 

W konferencji w Zespole Szkół Specjalnych nr 14 w Krakowie, wzięli również udział:

  • Bogdan Dąsal, pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa, ds. Osób z Niepełnosprawnościami
  • Iwona Krzemińska, kierownik Referatu Aktywizacji Osób z Niepełnosprawnością – Grodzki Urząd Pracy w Krakowie – Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych
  • dr. hab. prof. Danuta Wolska – Znaczenie pracy w życiu człowieka
  • dr Joanna Olszewska – Gniadek i mgr Agnieszka Górny, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 w Krakowie – Rola poradni zawodowej w procesie kształcenia zawodowego osób niepełnosprawnych
  • Zbigniew Kurleto, pracodawca, członek Krakowskiej Fundacji Kupieckiej, Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Uczestnicy konferencji mieli możliwość zobaczyć również szkolne pracownie (ogrodniczą i gastronomiczną) i warsztaty w jakich pracuje młodzież ZSS nr 14.

Dziękujemy za zaproszenie!