Od stycznia 2023 roku prowadzimy szkolenia z zakresu Polityki Zapobiegania Wykorzystywaniu i Nadużyciom na tle Seksualnym Beneficjentów (PSEA). Tworzenie przestrzeni przyjaznej i bezpiecznej dla naszych podopiecznych jest dla nas priorytetem. 

Do tej pory w szkoleniach wzięło już udział ponad 350 osób. Świadczy to o naszym zaangażowaniu w ochronę i wsparcie wszystkich, którym pomagamy. Dzięki tym szkoleniom nasi pracownicy i wolontariusze są lepiej przygotowani, do rozpoznawania i zapobiegania przypadkom wykorzystywania.

Naszym celem jest budowanie kultury otwartości i zaufania, w której każdy czuje się bezpieczny, dlatego wraz z partnerami już od półtora roku wprowadzamy najlepsze standardy ochrony beneficjentów.

Więcej informacji o naszej polityce PSEA znajdziesz na naszej stronie