Nasza Fundacja we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego funduszy działanie jest realizowane, organizuje bezpłatne kursy języka polskiego dla nauczycieli i asystentów międzykulturowych z Ukrainy.

 

Kraków Wspólnie – projekt, który ma wpływ na lepszą zmianę

Bezpłatne kursy językowe są jedną z aktywności realizowanych w projekcie Kraków Wspólnie. Mają one na celu działanie edukacyjne i integracyjne; ułatwianie odnajdywanie się w nowej rzeczywistości i miejscu osobom, które musiały uciekać przed wojną w Ukrainie.

Fundacja Internationaler Bund Polska wraz z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz przy wsparciu i finansowaniu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) proponują szereg działań integracyjnych i pomocowych zarówno dla mieszkańców Krakowa, jak i osób uciekających przed wojną w Ukrainie. 

W ramach Kraków Wspólnie na uczestników czekają bezpłatne: aktywności integracyjne dla wszystkich dzieci i młodzieży, kursy języka polskiego i ukraińskiego dla nauczycieli, kursy języka polskiego dla uczniów, szkolne wyprawki, przekazanie sprzętu elektronicznego szkołom czy pomoc w organizowaniu opieki przedszkolnej dla najmłodszych dzieci z Ukrainy. 

 

Kursy języka polskiego dla nauczycieli i asystentów międzykulturowych z Ukrainy

Kursy języka polskiego organizowane są dla nauczycieli i asystentów, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie i są zatrudnieni lub chcą podjąć pracę w krakowskich szkołach i przedszkolach. Organizowane kursy są bezpłatne, a dodatkowo  połączone z elementami poznawania kultury polskiej, by pomóc w integracji i odnalezieniu się w nowej rzeczywistości. Fundacji Interntaionaler Bund Polska chce, aby efektem kursu było  nie tylko poznanie języka polskiego, a co za tym idzie łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy, ale także stworzenie możliwości pełniejszego współuczestniczenia w codziennym życiu.

Do końca kwietnia 2023 Fundacja planuje zrealizować kursy dla 90 uczestników i uczestniczek. Co ważne, zajęcia są planowane w różnych przestrzeniach Krakowa tak, aby ułatwić dotarcie na nie mieszkańcom różnych dzielnic, również tym, którzy jeszcze gubią się w nowych i zawiłych przestrzeniach miejskiej tkanki Krakowa. Dzięki uczestnictwu w kursie miasto może stać się znacznie bardziej przyjazne.  

Wszystkich zainteresowanych kursami Fundacja zaprasza na swoją stronę internetową, gdzie mogą zgłaszać się zarówno realizatorzy, jak i uczestnicy: 

https://ib-polska.pl/unicef/kursy-jezyka-polskiego-dla-nauczycieli-i-asystentow-wielokulturowych/  

 

Kraków Wspólnie – Kursy języka polskiego dla nauczycieli i asystentów międzykulturowych z Ukrainy” to program realizowany przez Fundację Internationaler Bund Polska we współpracy z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), z którego środków działanie jest finansowane.