Czyli jak realizujemy nasze warsztaty z „EMPATII I WIELOKULTUROWOŚCI” finansowane ze środków Gminy Miejskiej Kraków. 

Projekty polegają na przeprowadzeniu sześciu 90 min. warsztatów w wybranych krakowskich szkołach podstawowych i licealnych, które jako pierwsze zgłosiły się do udziału w projekcie.

Warsztaty prowadzimy przy współpracy z zespołem twórców bloga Islamista już od października i potrwają one do grudnia.

We wszystkich szkołach program zajęć realizowany jest planowo i ma zostać zakończony w wyznaczonym terminie. W czasie zajęć wprowadzone zostały już najważniejsze tematy do dyskusji oraz ćwiczenia polegające na aktywizacji uczniów i uczennic: odgrywaliśmy konferencję prasową dotyczącą migracji oraz scenkę z domu, gdzie rodzice rozmawiają z córką o tym, czy może mieć chłopca reprezentującego inną kulturę.

Zajęcia przebiegają w bardzo dobrej atmosferze, zdecydowana większość uczniów jest zainteresowana i zaangażowana w dyskusje.

Innowacyjny charakter warsztatów przejawia się przede wszystkim w wykorzystaniu metod edukacji nieformalnej, które pozwalają na formowanie odpowiednich postaw i pracę nad emocjami.

Finansujący:

http://otwarty.krakow.pl/

https://ngo.krakow.pl/

http://www.krakow.pl/