Project Description

ROZZIELEŃMY SIĘ

Projekt „Greening the Blues – ROZZIELEŃMY SIĘ”, realizowany przez UNHCR i Fundację IB Polska, ma na celu poprawę samopoczucia psychicznego i promowanie budowania społeczności poprzez działania związane z naturą. Działania te są skierowane do mieszkańców lokalnych społeczności, uchodźców, osób o szczególnych potrzebach oraz marginalizowanych grup.

Spędzanie czasu wśród roślin i na świeżym powietrzu ma pozytywny wpływ na samopoczucie, pomaga nam lepiej radzić sobie ze stresem i wzmacnia naszą odporność. Celem projektu jest wykorzystanie właściwości natury wzbogaconej o korzyści z budowania społeczności, aby wspierać jednostki i lokalne społeczności w ich rozwoju.

Więcej informacji: Greening the Blues