Project Description

Projekt „digitALL” został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu Erasmus+
logo erasmus plus

W ramach projektu Wolontariatu Europejskiego „digitALL” podejmujemy tematykę związaną z włączeniem cyfrowym różnych grup społecznych. Projekt odbywa się w Krakowie. W ramach działań wolontariusze pracują z naszymi partnerami z krakowskich szkół i placówek edukacyjnych: SOSW Centrum Autyzmu, Zespół Szkół Specjalnych nr 11, Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 11. Partnerzy zagraniczni to organizacje z kilku europejskich krajów: Hiszpanii, Włoch, Francji, Niemiec i Turcji.

Zaplanowaliśmy działania wolontariuszy w dwóch etapach. Pierwsza grupa wolontariuszy rozpoczęła działania w lutym 2018 a zakończyła je 30 czerwca 2018. Druga grupa wolontariuszy rozpoczęła działania we wrześniu 2018 a zakończy 30 czerwca 2019, są to 10-miesięczne działania 7 wolontariuszy w ZSP 11, Centrum Autyzmu i ZSS 11.

Obie grupy wolontariuszy łączy wspólny, główny temat działań, którym jest działanie na rzecz włączenia cyfrowego grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i umiejętności korzystania z mediów w procesie uczenia się. Projekt promuje narzędzia i inicjatywy sprzyjające walce z wykluczeniem cyfrowym szczególnie wśród osób niepełnosprawnych oraz starszych. W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty dla Seniorów, uczące ich tworzenia filmików i prezentacji ze zdjęć. Wolontariusze zorganizowali również spotkanie z uczniami szkoły specjalnej, którzy prezentowali narzędzia które służą im do komunikacji. Mieliśmy też szansę spotkania projektanta innowacyjnych protez, który stracił w młodym wieku rękę.

Zajęliśmy się również tematami umiejętności efektywnego korzystania z mediów i narzędzi on-line oraz bezpieczeństwa w sieci. Wolontariusze mieli szansę spotkania się z dziennikarzem, który poprowadził dla nich warsztaty dotyczące mądrego korzystania z Internetu. Potem sami również poprowadzili warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w sieci dla młodzieży.

Podsumowanie projektu w języku angielskim dostępne – tutaj

Wycieczka na kajaki została zorganizowana na pożegnanie naszych wolontariuszy.

Dzień Wolontariusza 2018. Na zdjęciu nasi wolontariusze z Turcji – Zafer i Samet.

Javier na zajęciach dziennikarskich w szkole odpowiadał dzielnie na pytania uczniów, którzy wcielili się w rolę dziennikarzy.

Josephine zaśpiewała kilka piosenek na Dniu Niemieckim w Zespole Szkół Specjalnych nr 11.